Bartók, Béla

A kékszakállú herceg vára

Judit

Fischer / Hungarian State Orchestra - Ramey

CBS 44523
Type: